Inhoud van de cursus

Aan de slag met Dragon Pro Individual

Deze les is afgeschermd. Je kunt toegang krijgen door je aan te melden voor de Spraakherkenningsacademie.

1. Welkom en voorstellen

Welkom en voorstellen
Over deze cursus
Het belang van oefenen

2. Aan de slag

Module 2: Aan de slag
Geluidskwaliteit
Zorg goed voor je stem
Dragon starten/sluiten
Dragon-balk instellen
De microfoon goed plaatsen
Gebruikersprofiel inspreken
Gebruikersprofiel instellen
De microfoon bedienen
Kennismaking met de Dragon-balk
Verschil tussen praten en dicteren
Teksten dicteren
Leestekens
Opdrachten geven
Uitzondering: Dicteeropdrachten
Wat kan ik zeggen?
De cursus handenvrij bedienen
Quiz: Aan de slag

3. Woorden corrigeren

Module 3: Woorden corrigeren
Het lexicon van Dragon
Waarom gaat het soms fout?
Op de juiste manier corrigeren
Extra voorbeeld van een correctie (met fout)
Wanneer NIET corrigeren
Selecteren en opnieuw zeggen
Quiz: Woorden corrigeren

4. Tekstverwerken en dicteren

Module 4: Tekstverwerken
Dicteeropdrachten
De cursor verplaatsen
Tekst selecteren
“&*(# !!” – Leestekens dicteren
Vet, cursief, onderstreept en tekengrootte
Woorden eenmalig met een hoofdletter
Los geschreven woorden verbinden
Getallen onder de 10
Valuta dicteren
Tijden en tijdstippen
Datum dicteren
Opsommingstekens en nummering
Het dicteervenster
Het dicteervenster instellen
Quiz: Tekstverwerken en dicteren

5. Herkenning nog verder verbeteren

Herkenning optimaliseren
Documenten analyseren
Leren van verzonden e-mail?
Woord met koppelteken toevoegen
Woordgroep toevoegen
Buitenlandse woorden toevoegen
Veel voorkomende afkortingen
Opdrachtherkenning verbeteren
Quiz: Herkenning verder verbeteren

6. Computer besturen

De computer besturen
Programma’s openen met de stem
Menu's en knoppen bedienen
Vensters minimaliseren, sluiten etc.
Wisselen tussen vensters
Internet
Een e-mail maken in Outlook
Gmail in je browser: een bericht maken
Het Dragon Helpcentrum
Dragon-balk bedienen
De muis besturen
Quiz: Computer besturen

7. En tenslotte...

Tenslotte…
Autotekst opdracht maken
Overzicht menukeuzes van Dragon
Het lexicon opschonen
Backup gebruikersprofiel (exporteren/importeren)
Overzicht van alle PDF downloads
Afsluiting