Aan de slag met Dragon Pro Individual 15

Deze les is afgeschermd. Je kunt toegang krijgen door je aan te melden voor de Spraakherkenningsacademie.

1. Welkom en voorstellen

Simplero Course Card Courses
Welkom en voorstellen

Simplero Course Card Courses
Over deze cursus

Simplero Course Card Courses
Het belang van oefenen

2. Aan de slag


Simplero Course Card Courses
Geluidskwaliteit

Simplero Course Card Courses
Zorg goed voor je stem

Simplero Course Card Courses
Dragon starten/sluiten

Simplero Course Card Courses
Dragon-balk instellen

Simplero Course Card Courses
De microfoon goed plaatsen

Simplero Course Card Courses
Gebruikersprofiel inspreken

Simplero Course Card Courses
Gebruikersprofiel instellen

Simplero Course Card Courses
De microfoon bedienen

Simplero Course Card Courses
v16 - Overzicht van menu's in de Dragonbalk

Simplero Course Card Courses
Kennismaking met de Dragon-balk

Simplero Course Card Courses
Verschil tussen praten en dicteren

Simplero Course Card Courses
Teksten dicteren

Simplero Course Card Courses
Leestekens

Simplero Course Card Courses
Opdrachten geven

Simplero Course Card Courses
Uitzondering: Dicteeropdrachten

Simplero Course Card Courses
Wat kan ik zeggen?

Simplero Course Card Courses
De cursus handenvrij bedienen

Simplero Course Card Courses
Quiz: Aan de slag

3. Woorden corrigeren


Simplero Course Card Courses
Het lexicon van Dragon

Simplero Course Card Courses
Waarom gaat het soms fout?

Simplero Course Card Courses
Op de juiste manier corrigeren

Simplero Course Card Courses
Extra voorbeeld van een correctie (met fout)

Simplero Course Card Courses
Wanneer NIET corrigeren

Simplero Course Card Courses
Selecteren en opnieuw zeggen

Simplero Course Card Courses
Quiz: Woorden corrigeren

4. Tekstverwerken en dicteren


Simplero Course Card Courses
Dicteeropdrachten

Simplero Course Card Courses
De cursor verplaatsen

Simplero Course Card Courses
Tekst selecteren

Simplero Course Card Courses
“&*(# !!” – Leestekens dicteren

Simplero Course Card Courses
Vet, cursief, onderstreept en tekengrootte

Simplero Course Card Courses
Woorden eenmalig met een hoofdletter

Simplero Course Card Courses
Los geschreven woorden verbinden

Simplero Course Card Courses
Getallen onder de 10

Simplero Course Card Courses
Valuta dicteren

Simplero Course Card Courses
Tijden en tijdstippen

Simplero Course Card Courses
Datum dicteren

Simplero Course Card Courses
Opsommingstekens en nummering

Simplero Course Card Courses
Het dicteervenster

Simplero Course Card Courses
Het dicteervenster instellen

Simplero Course Card Courses
Quiz: Tekstverwerken en dicteren

5. Herkenning nog verder verbeteren


Simplero Course Card Courses
Documenten analyseren

Simplero Course Card Courses
Leren van verzonden e-mail?

Simplero Course Card Courses
Woord met koppelteken toevoegen

Simplero Course Card Courses
Woordgroep toevoegen

Simplero Course Card Courses
Buitenlandse woorden toevoegen

Simplero Course Card Courses
Veel voorkomende afkortingen

Simplero Course Card Courses
Opdrachtherkenning verbeteren

Simplero Course Card Courses
Quiz: Herkenning verder verbeteren

6. Computer besturen


Simplero Course Card Courses
Programma’s openen met de stem

Simplero Course Card Courses
Menu's en knoppen bedienen

Simplero Course Card Courses
Vensters minimaliseren, sluiten etc.

Simplero Course Card Courses
Wisselen tussen vensters

Simplero Course Card Courses
Internet

Simplero Course Card Courses
Een e-mail maken in Outlook

Simplero Course Card Courses
Gmail in je browser: een bericht maken

Simplero Course Card Courses
Het Dragon Helpcentrum

Simplero Course Card Courses
Dragon-balk bedienen

Simplero Course Card Courses
De muis besturen

Simplero Course Card Courses
Quiz: Computer besturen

7. En tenslotte...


Simplero Course Card Courses
Autotekst opdracht maken

Simplero Course Card Courses
Overzicht menukeuzes van Dragon

Simplero Course Card Courses
Het lexicon opschonen

Simplero Course Card Courses
Backup gebruikersprofiel (exporteren/importeren)

Simplero Course Card Courses
Overzicht van alle PDF downloads

Simplero Course Card Courses
Afsluiting