Huidige les
Cursus navigatie
Cursusinhoud
  • Welkom en voorstellen
   Simplero Course Card Courses
  • Over deze cursus
   Simplero Course Card Courses
  • Het belang van oefenen
   Simplero Course Card Courses
  • Module 2: Aan de slag
   Simplero Course Card Courses
  • Geluidskwaliteit
   Simplero Course Card Courses
  • Zorg goed voor je stem
   Simplero Course Card Courses
  • Dragon starten/sluiten
   Simplero Course Card Courses
  • Dragon-balk instellen
   Simplero Course Card Courses
  • De microfoon goed plaatsen
   Simplero Course Card Courses
  • Gebruikersprofiel inspreken
   Simplero Course Card Courses
  • Gebruikersprofiel instellen
   Simplero Course Card Courses
  • De microfoon bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • v16 - Overzicht van menu's in de Dragonbalk
   Simplero Course Card Courses
  • Kennismaking met de Dragon-balk
   Simplero Course Card Courses
  • Verschil tussen praten en dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Teksten dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Leestekens
   Simplero Course Card Courses
  • Opdrachten geven
   Simplero Course Card Courses
  • Uitzondering: Dicteeropdrachten
   Simplero Course Card Courses
  • Wat kan ik zeggen?
   Simplero Course Card Courses
  • De cursus handenvrij bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Aan de slag
   Simplero Course Card Courses
 • 0 / 8
  3. Woorden corrigeren
  • Module 3: Woorden corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Het lexicon van Dragon
   Simplero Course Card Courses
  • Waarom gaat het soms fout?
   Simplero Course Card Courses
  • Op de juiste manier corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Extra voorbeeld van een correctie (met fout)
   Simplero Course Card Courses
  • Wanneer NIET corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Selecteren en opnieuw zeggen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Woorden corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Module 4: Tekstverwerken
   Simplero Course Card Courses
  • Dicteeropdrachten
   Simplero Course Card Courses
  • De cursor verplaatsen
   Simplero Course Card Courses
  • Tekst selecteren
   Simplero Course Card Courses
  • “&*(# !!” – Leestekens dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Vet, cursief, onderstreept en tekengrootte
   Simplero Course Card Courses
  • Woorden eenmalig met een hoofdletter
   Simplero Course Card Courses
  • Los geschreven woorden verbinden
   Simplero Course Card Courses
  • Getallen onder de 10
   Simplero Course Card Courses
  • Valuta dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Tijden en tijdstippen
   Simplero Course Card Courses
  • Datum dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Opsommingstekens en nummering
   Simplero Course Card Courses
  • Het dicteervenster
   Simplero Course Card Courses
  • Het dicteervenster instellen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Tekstverwerken en dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Herkenning optimaliseren
   Simplero Course Card Courses
  • Documenten analyseren
   Simplero Course Card Courses
  • Leren van verzonden e-mail?
   Simplero Course Card Courses
  • Woord met koppelteken toevoegen
   Simplero Course Card Courses
  • Woordgroep toevoegen
   Simplero Course Card Courses
  • Buitenlandse woorden toevoegen
   Simplero Course Card Courses
  • Veel voorkomende afkortingen
   Simplero Course Card Courses
  • Opdrachtherkenning verbeteren
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Herkenning verder verbeteren
   Simplero Course Card Courses
  • De computer besturen
   Simplero Course Card Courses
  • Programma’s openen met de stem
   Simplero Course Card Courses
  • Menu's en knoppen bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • Vensters minimaliseren, sluiten etc.
   Simplero Course Card Courses
  • Wisselen tussen vensters
   Simplero Course Card Courses
  • Internet
   Simplero Course Card Courses
  • Een e-mail maken in Outlook
   Simplero Course Card Courses
  • Gmail in je browser: een bericht maken
   Simplero Course Card Courses
  • Het Dragon Helpcentrum
   Simplero Course Card Courses
  • Dragon-balk bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • De muis besturen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Computer besturen
   Simplero Course Card Courses
  • Tenslotte…
   Simplero Course Card Courses
  • Autotekst opdracht maken
   Simplero Course Card Courses
  • Overzicht menukeuzes van Dragon
   Simplero Course Card Courses
  • Het lexicon opschonen
   Simplero Course Card Courses
  • Backup gebruikersprofiel (exporteren/importeren)
   Simplero Course Card Courses
  • Overzicht van alle PDF downloads
   Simplero Course Card Courses
  • Afsluiting
   Simplero Course Card Courses

Module 3: Woorden corrigeren

Om de herkenning van Dragon te verbeteren is het belangrijk om fouten op de juiste manier te corrigeren.

In deze module leer je wat je moet doen (of juist niet moet doen) bij het corrigeren van Dragon.

Het corrigeren van woorden kost even tijd, maar uiteindelijk bespaar je veel tijd en ergernis. In het vervolg zal Dragon je namelijk beter verstaan.