Huidige les
Cursus navigatie
Cursusinhoud
  • Welkom en voorstellen
   Simplero Course Card Courses
  • Over deze cursus
   Simplero Course Card Courses
  • Het belang van oefenen
   Simplero Course Card Courses
  • Module 2: Aan de slag
   Simplero Course Card Courses
  • Geluidskwaliteit
   Simplero Course Card Courses
  • Zorg goed voor je stem
   Simplero Course Card Courses
  • Dragon starten/sluiten
   Simplero Course Card Courses
  • Dragon-balk instellen
   Simplero Course Card Courses
  • De microfoon goed plaatsen
   Simplero Course Card Courses
  • Gebruikersprofiel inspreken
   Simplero Course Card Courses
  • Gebruikersprofiel instellen
   Simplero Course Card Courses
  • De microfoon bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • v16 - Overzicht van menu's in de Dragonbalk
   Simplero Course Card Courses
  • Kennismaking met de Dragon-balk
   Simplero Course Card Courses
  • Verschil tussen praten en dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Teksten dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Leestekens
   Simplero Course Card Courses
  • Opdrachten geven
   Simplero Course Card Courses
  • Uitzondering: Dicteeropdrachten
   Simplero Course Card Courses
  • Wat kan ik zeggen?
   Simplero Course Card Courses
  • De cursus handenvrij bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Aan de slag
   Simplero Course Card Courses
  • Module 3: Woorden corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Het lexicon van Dragon
   Simplero Course Card Courses
  • Waarom gaat het soms fout?
   Simplero Course Card Courses
  • Op de juiste manier corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Extra voorbeeld van een correctie (met fout)
   Simplero Course Card Courses
  • Wanneer NIET corrigeren
   Simplero Course Card Courses
  • Selecteren en opnieuw zeggen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Woorden corrigeren
   Simplero Course Card Courses
 • 0 / 16
  4. Tekstverwerken en dicteren
  • Module 4: Tekstverwerken
   Simplero Course Card Courses
  • Dicteeropdrachten
   Simplero Course Card Courses
  • De cursor verplaatsen
   Simplero Course Card Courses
  • Tekst selecteren
   Simplero Course Card Courses
  • “&*(# !!” – Leestekens dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Vet, cursief, onderstreept en tekengrootte
   Simplero Course Card Courses
  • Woorden eenmalig met een hoofdletter
   Simplero Course Card Courses
  • Los geschreven woorden verbinden
   Simplero Course Card Courses
  • Getallen onder de 10
   Simplero Course Card Courses
  • Valuta dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Tijden en tijdstippen
   Simplero Course Card Courses
  • Datum dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Opsommingstekens en nummering
   Simplero Course Card Courses
  • Het dicteervenster
   Simplero Course Card Courses
  • Het dicteervenster instellen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Tekstverwerken en dicteren
   Simplero Course Card Courses
  • Herkenning optimaliseren
   Simplero Course Card Courses
  • Documenten analyseren
   Simplero Course Card Courses
  • Leren van verzonden e-mail?
   Simplero Course Card Courses
  • Woord met koppelteken toevoegen
   Simplero Course Card Courses
  • Woordgroep toevoegen
   Simplero Course Card Courses
  • Buitenlandse woorden toevoegen
   Simplero Course Card Courses
  • Veel voorkomende afkortingen
   Simplero Course Card Courses
  • Opdrachtherkenning verbeteren
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Herkenning verder verbeteren
   Simplero Course Card Courses
  • De computer besturen
   Simplero Course Card Courses
  • Programma’s openen met de stem
   Simplero Course Card Courses
  • Menu's en knoppen bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • Vensters minimaliseren, sluiten etc.
   Simplero Course Card Courses
  • Wisselen tussen vensters
   Simplero Course Card Courses
  • Internet
   Simplero Course Card Courses
  • Een e-mail maken in Outlook
   Simplero Course Card Courses
  • Gmail in je browser: een bericht maken
   Simplero Course Card Courses
  • Het Dragon Helpcentrum
   Simplero Course Card Courses
  • Dragon-balk bedienen
   Simplero Course Card Courses
  • De muis besturen
   Simplero Course Card Courses
  • Quiz: Computer besturen
   Simplero Course Card Courses
  • Tenslotte…
   Simplero Course Card Courses
  • Autotekst opdracht maken
   Simplero Course Card Courses
  • Overzicht menukeuzes van Dragon
   Simplero Course Card Courses
  • Het lexicon opschonen
   Simplero Course Card Courses
  • Backup gebruikersprofiel (exporteren/importeren)
   Simplero Course Card Courses
  • Overzicht van alle PDF downloads
   Simplero Course Card Courses
  • Afsluiting
   Simplero Course Card Courses

Module 4: Tekstverwerken

In deze module leer je hoe je kunt dicteren en hoe je met je stem kunt tekstverwerken.

We behandelen de volgende onderwerpen:

 • Getallen en tijdstippen dicteren
 • Woorden selecteren
 • Leestekens en woorden achteraf tussenvoegen
 • De opmaak van je tekst aanpassen.

Verder zie je hoe je in programma’s kunt dicteren waar Dragon weinig of geen ondersteuning voor heeft.