Huidige les
Cursus navigatie
Cursusinhoud
  • Welkom en voorstellen
  • Over deze cursus
  • Het belang van oefenen
  • Module 2: Aan de slag
  • Geluidskwaliteit
  • Zorg goed voor je stem
  • Dragon starten/sluiten
  • Dragon-balk instellen
  • De microfoon goed plaatsen
  • Gebruikersprofiel inspreken
  • Gebruikersprofiel instellen
  • De microfoon bedienen
  • Kennismaking met de Dragon-balk
  • Verschil tussen praten en dicteren
  • Teksten dicteren
  • Leestekens
  • Opdrachten geven
  • Uitzondering: Dicteeropdrachten
  • Wat kan ik zeggen?
  • De cursus handenvrij bedienen
  • Quiz: Aan de slag
  • Module 3: Woorden corrigeren
  • Het lexicon van Dragon
  • Waarom gaat het soms fout?
  • Op de juiste manier corrigeren
  • Extra voorbeeld van een correctie (met fout)
  • Wanneer NIET corrigeren
  • Selecteren en opnieuw zeggen
  • Quiz: Woorden corrigeren
  • Module 4: Tekstverwerken
  • Dicteeropdrachten
  • De cursor verplaatsen
  • Tekst selecteren
  • “&*(# !!” – Leestekens dicteren
  • Vet, cursief, onderstreept en tekengrootte
  • Woorden eenmalig met een hoofdletter
  • Los geschreven woorden verbinden
  • Getallen onder de 10
  • Valuta dicteren
  • Tijden en tijdstippen
  • Datum dicteren
  • Opsommingstekens en nummering
  • Het dicteervenster
  • Het dicteervenster instellen
  • Quiz: Tekstverwerken en dicteren
 • 0 / 9
  5. Herkenning nog verder verbeteren
  • Herkenning optimaliseren
  • Documenten analyseren
  • Leren van verzonden e-mail?
  • Woord met koppelteken toevoegen
  • Woordgroep toevoegen
  • Buitenlandse woorden toevoegen
  • Veel voorkomende afkortingen
  • Opdrachtherkenning verbeteren
  • Quiz: Herkenning verder verbeteren
  • De computer besturen
  • Programma’s openen met de stem
  • Menu's en knoppen bedienen
  • Vensters minimaliseren, sluiten etc.
  • Wisselen tussen vensters
  • Internet
  • Een e-mail maken in Outlook
  • Gmail in je browser: een bericht maken
  • Het Dragon Helpcentrum
  • Dragon-balk bedienen
  • De muis besturen
  • Quiz: Computer besturen
  • Tenslotte…
  • Autotekst opdracht maken
  • Overzicht menukeuzes van Dragon
  • Het lexicon opschonen
  • Backup gebruikersprofiel (exporteren/importeren)
  • Overzicht van alle PDF downloads
  • Afsluiting

Herkenning optimaliseren

Afgezien van het corrigeren van woorden, zijn er ook andere manieren om de herkenning nog verder te verbeteren.

Het lexicon van Dragon bevat de woorden waaruit Dragon kan kiezen. In deze module leer je dit lexicon te optimaliseren. Zo bereik je de beste herkenning en dan heb je het meeste plezier van de spraakherkenning.

Deze les is afgeschermd. Je kunt toegang krijgen door je aan te melden voor de Spraakherkenningsacademie.